Riccardo Monti

Riccardo Monti

  • 22 Marzo 2016

talkers_monti

Riccardo Monti
Presidente ICE e Vicepresidente SIMEST